FELELŐS GASZTROHŐS ALAPÍTVÁNY

Angol nyelvű megnevezés: Heroes of Responsible Dining Foundation
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 31. 7/2
Adószám: 18279111-2-43
Bankszámla szám: Magnet Bank 16200010-00208947
Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011518
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú
1%-ot fogadó szervezet: Igen
Közösségi adószám: HU18279111
Statisztikai számjel: 18279111-9499-569-01

Ügyvezető: Lehel Zsuzsanna Judit
Kuratórium elnöke: dr. Horvátth Sarolta
Hivatalos képviselők: dr. Horvátth Sarolta, Varga Judit, Lehel Zsuzsanna Judit

Kapcsolat: Szabó Eszti (eszti@gasztrohos.hu, +36 30 567 9486)

Pénzügyi beszámolók: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022_1, 2022_2
Éves beszámoló: 2022
Hivatalos iratok: Alapító Okirat, Közhasznúsági végzés, Névváltozás
Panaszkezelési Szabályzat, Gyermekvédelmi Irányelv, Etikai Kódex
KSH jelentés: 2020, 2021, 2022
KOZ jelentés: 2020, 2021
Kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei: 2021, 2022_1, 2022_2, 2023_1
Panaszkezelési beszámolók: 2022, 2023
Adatvédelmi tájékoztatók: Fenntartható Vendéglátóhely Minősítésre jelentkezőknek, Önkénteseknek, Pályázatokhoz, Program regisztrációhoz

Bevételek, kiadások
A 2022-es pénzügyi év az Alapítványnál
A Felelős Gasztrohős Alapítvány 2022-es éves – közhasznú tevékenységből eredő - bevétele összesen 24.358.000 forint volt. Ebből 16.835.000 forint származik szolgáltatásaink (gyermek és felnőtt szemléletformáló programok, előadások, kitelepülések, tanácsadás) értékesítéséből. 7.516.000 forint érkezett támogatásként hozzánk, melyből 3.745.000 forint adományt kaptunk, főként működésünket és programjaink ingyenes elérését támogatva. Ebből 568.000 forint volt a felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-ok összege. A kerekítési különbözetekből, devizaárfolyam-különbözetekből és hasonló technikai tranzakciókból további 7.000 forint bevételünk származott. 2022-es kiadásaink összege 22.019.000 forint volt. Szakmai tevékenységünkhöz és működésünkhöz kapcsolódó munkabérekre, megbízási díjakra – adókkal és járulékokkal együtt – 9.776.000 forintot költöttünk. Ebből adománygyűjtésre a kommunikációs munkatársunk bérének arányos részét, 300.000 forintot költöttük. Jelentős összegeket fordítunk szakmai tevékenységünkre (rendezvények, események, kommunikációs költségek stb.), amit kiegészítettek az iroda működtetéséhez szükséges kiadásaink, mint amilyen az irodabérlet, a könyvelés és a telekommunikációs szolgáltatások díjai, valamint egyéb működési
költségek. 2022-ben ennek összköltsége 12.166.000 forint volt. Körülbelül 50.000 forintot költöttünk online hirdetésekre, melyek többek között adománygyűjtést is céloztak. Emellett 10.000 forintot számoltunk el eszközeink és immateriális javaink értékcsökkenési leírására, további 58.000 forintot költöttünk egyéb ráfordításokra és 9.000 forintot a pénzügyi műveletek ráfordításaira.

A 2021-es pénzügyi év az Alapítványnál
A Felelős Gasztrohős Alapítvány 2021-es éves – közhasznú tevékenységből eredő - bevétele összesen 14.128.000 forint volt. Ebből 9.120.000 forint származik szolgáltatásaink (gyermek és felnőtt szemléletformáló programok, előadások, kitelepülések, tanácsadás) értékesítéséből. 4.854.000 forint egyéb bevételünkből, 4.300.000 forint érkezett támogatásként hozzánk, főként működésünket és programjaink ingyenes elérését támogatva. Ebből 568.000 forint volt a felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-ok összege. A kerekítési különbözetekből, devizaárfolyam-különbözetekből és hasonló technikai tranzakciókból további 154.000 forint bevételünk származott.

2021-es kiadásaink összege 14.428.000 forint volt. Szakmai tevékenységünkhöz és működésünkhöz kapcsolódó munkabérekre, megbízási díjakra – adókkal és járulékokkal együtt – 6.469.000 forintot költöttünk. Ebből adománygyűjtésre a kommunikációs munkatársunk bérének arányos részét, 300.000 forintot költöttük. Jelentős összegeket fordítunk szakmai tevékenységünkre (rendezvények, események, kommunikációs költségek stb.), amit kiegészítettek az iroda működtetéséhez szükséges kiadásaink, mint amilyen az irodabérlet, a rezsiköltség, a könyvelés és a telekommunikációs szolgáltatások díjai, valamint egyéb működési költségek. 2021-ben ennek összköltsége 7.743.000 forint volt. Körülbelül 50.000 forintot költöttünk online hirdetésekre, melyek adománygyűjtést céloztak. Emellett 70.000 forintot számoltunk el eszközeink és immateriális javaink értékcsökkenési leírására, további 124.000 forintot költöttünk egyéb ráfordításokra és 22.000 forintot a pénzügyi műveletek ráfordításaira.

A 2020-as pénzügyi év az Alapítványnál


Az Alapítvány hivatalos irataiba való betekintés módja
Az Alapítvány működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet az Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban, kivéve, ha az személyiségi jogsérelmet eredményezne, vagy sértené a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit. A testületi szervek döntései az Alapítvány honlapján elérhető határozatok tárában elektronikus formában megtalálhatók. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét. A határozatok tárának kezelése és frissítése a Kuratórium feladata, a Kuratórium működésének pontos leírása az Alapító Okiratban található (link fent). A Kuratórium elnöke gondoskodik az Alapítvány szervei döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon, a döntés meghozatalától számított 10 napon belül. A testületi szervek döntései, az alapító okirat, az éves beszámolók és a közhasznúsági mellékletek és egyéb közhasznú, közérdekű adatok ezen az aloldalon találhatóak.
Az Alapítvány gazdálkodását a Kuratórium ellenőrzi.

A Kuratóriumi ülésen való részvétel módja
2023-as következő Kuratóriumi ülés időpontja:
2023.11.27. 17:00-18:00
Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 31. 7/2, 72-es csengő

Napirend:
1) 2023-as eredmények áttekintése
2) 2024-es év tervezése

A Kuratóriumi ülés nyitott, de a részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Ennek módja egy jelentkező e-mail küldése a gasztrohos@gasztrohos.hu e-mail címre, legalább öt munkanappal az esemény előtt.