Partnereink, ügyfeleink, vásárlóink és más érintettek számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására. Panaszbejelentést az alábbi e-mail címen tehet: 

gasztrohos@gasztrohos.hu

Ezen kívül telefonon és személyesen is megteheti észrevételeit, javaslatait: 

Cím: 1111 Budapest Budafoki út 31. 7/2

Telefonszám: +36-30-413-7328

Ügyfélszolgálati idő telefonon és e-mailen keresztüli megkeresés esetén: Hétköznap 9:00-15:00

Ügyfélszolgálati idő személyesen, előzetes időpontegyeztetés alapján.

A panaszkezelés szabályai 

A panaszokat, reklamációkat közvetlenül az Alapítvány részére kell benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétől, ill. annak tudomásra jutásától számított minél rövidebb időn belül. Az Alapítvány a panasz beérkezésekor azt azonnal regisztrálja, és a lehető legrövidebb időn, de maximum harminc napon belül tájékoztatja a panasz kivizsgálásának eredményéről és az esetleges intézkedésekről a panaszost. Az Alapítvány minden beérkező panaszt kivizsgál. A panasz jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az Alapítvány ügyvezetője dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe indokolt esetben be lehet vonni az Alapítvány Elnökségét. A panasztevőnek joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni. A panasztévő adatait az Alapítvány minden esetben bizalmasan kezeli. A panasz lezárását követően valamennyi, az adott panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell az Alapítvány irodájában, szerverein.